Salgs og Leveringsbetingelser

Generelt

Våre salgsbetingelser er kun tilgjengelige på norsk.

For å kunne handle hos oss må du være fylt 18 år. Hvis du er under 18 år kan du handle varer med postoppkrav. Du har også mulighet til å la dine foresatte eller en annen myndig person foreta bestillingen for deg.

 

Levering

Per i dag leverer vi kun varer til Norge. 

Hvis du ønsker å ta med varer ut av landet må du fylle ut et utførselsskjema og sende dette til oss via e-post eller som brev. Skjemaet må være korrekt utfylt og stemplet av tolldirektoratet.

 

Bestillingsprosess

Din ordre er bindende når ordren er registrert i vårt system. Ønsker du å annullere ordren må du ringe oss umiddelbart etter bestilling. Vi kan ikke garantere at avbestillinger gjort via e-post blir registrert tidsnok, ettersom vi jobber hardt med å  sendt ut bestillingene så raskt som mulig. Er du privatkunde, kan du ev. benytte deg av angreretten.  Returfrakt må dekkes av kunde.

Når vi har registrert din ordre vil vi godkjenne den og sende deg en ordrebekreftelse på e-post. Det er viktig at du leser gjennom bekreftelsen slik at du ser at den er i overensstemmelse med din bestilling. Hvis det er noe galt med din ordre vil vi ta kontakt med deg på telefon eller e-post. Eksempler på dette kan være varer som er utgått, utsolgt eller betydelig forsinket inn på lager.

 

Opplysninger i nettbutikk

Vi gjør vårt ytterste for å vise korrekt informasjon angående våre salgsvarer i nettbutikken. Vi må i midlertid ta forbehold om at bilde-/ skrive-/ trykkfeil kan forekomme. Slike feil kan føre til at vi ikke kan levere i henhold til feilinformasjon i nettbutikk eller markedsføring. Ellers forbeholder vi oss retten til å kansellere din ordre eller deler av den dersom varen du ønsker er utsolgt. Ved slike situasjoner vil du få melding om dette på e-post.

 

Priser

Våre priser er eksl. merverdiavgift. Totalprisen inkludert frakt kan du se når du går til kassen, der kan du også se prisen med forskjellige leveringsmetoder. Leveranser til Svalbard eller andre norske fjerntliggende områder faktureres uten merverdiavgift, ta kontakt med oss før du legger inn en bestilling til disse regionene.

 

Betaling

Hos oss kan du velge å betale med faktura for forskuddsbetaling eller etterskuddsbetaling for godkjente bedrifter. For delleveranser blir du kun belastet for leverte varer.

Registrerte forhandlere har mulighet til kreditt mot kredittsjekk. Ved forsinket innbetaling påløper renter i samsvar for forsinkelsesrenteloven. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger i året.


Levering

Når vi har godkjent din ordre sender vi ut en ordrebekreftelse på e-post hvor antatt leveringsdato er oppgitt. Har vi alle varer på lager sendes bestillingen så fort som mulig fra vårt lager på Skarnes og leveringstiden med Posten eller Schenker er på 1-5 arbeidsdager avhengig av hvor du bor i landet. Varer som står som "på lager" befinner seg på  vårt eget fysiske lager på Skarnes. Vi må imidlertid ta forbehold om feil i lagerstatus. Det er kjøpers ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For  uavhentede pakker / brev (ved feks post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr eks.mva.

 

Elektrisk artikler og montering

Ledia Norge AS anbefaler  alltid og bruke en autorisert elektrikker når en skal montere produkter kjøpt hos oss. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for garantier om uautorisert personel har stått for monteringen. Ledia Norge AS kan ikke holdes økonomisk ansvarlig om slikt skulle skje.

 

Salgspant

Vi tar salgspant i utleverte varer inntil kjøpsummen inkludert eventuelle påløpte renter og gebyrer er betalt i sin helhet.

 

Reklamasjon/Garanti


Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.Vi gir garanti etter Norsk kjøpslov. Garantien gjelder kun ved montering av godkjent installatør.

 

Ekstraordinære forhold

Selger er kun anvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Force majeur


Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående